SẢN PHẨM MỚI
CHI TIẾT SẢN PHẨM

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG SẢN PHẨM UỐN WONDER

Hướng dẫn sử dụng sản phẩm uốn WONDER

UỐN WONDER
* Đối với tóc khoẻ thời gian mềm hoá 40 phút.Thời gian vào thuốc chia 2 lần.
-Lần 1: 9 phần thuốc +1 phần nuớc thời gian 15 phút có gia nhiệt nếu nhiệt đọ trong phòng dưới 20 độ C.
-Lần 2: Thuốc nguyên chất thời gian từ 15 đến 25 phút kết thúc quá trình mềm hoá.

15085623_608442856014238_6982162078852276322_n
* Đối với tóc trung bình thời gian mềm hoá 30 phút.
– Lần 1: 7 phần thuốc + 2 nuớc +1 keratin thời gian 15 phút.
– Lần 2: thuốc nguyên chất 15 phút đạt mềm hoá.
* Đối với tóc yếu thời gian mềm hoá 40 phút
– Lần 1: 3 phần thuốc + 5 collagen +2 keratin thời gian 15 phút.
– Lần 2: 7 phần thuốc + 2 collagen + 1 keratin 25 phút đạt mềm hoá
Tư vấn: 0989.631.299-0948.660.629

15095462_608442839347573_6925793359442569922_n